Conferentie: Copyright, related rights and the news in the EU Assessing potential new laws

Marietje
Op 23 april zal Marietje Schaake deelnemen aan de conferentie bij IViR, Universiteit van Amsterdam. Onderwerp De conferentie zal gaan over het idee dat er een amendement zou moeten worden ontworpen van Europees copyright en gerelateerd recht ten behoeve van nieuws en mogelijk andere inhoudelijke uitgevers. Dit is gelinkt aan het geplubiceerde overleg van de Europese Commissie op 23 maart 2016. De conferentie zal de volgende 4 gebieden behandelen:  het eerste deel zal gaan over de argumenten waarom een wet gepast zou zijn, gezien de problemen waar uitgevers tegenaan lopen in de hedendaagse wereld van internet distributie van inhoud. Het tweede deel overweegt de juridische reacties op de problemen, hetgeen al in in verschillende landen geprobeerd is, en evalueert wat voor lessen er geleerd kunnen worden van deze ervaringen. Het derde deel van de conferentie overweegt of een nieuwe wet succesvol zal zijn om problemen op te lossen die nieuwe uitgevers hebben. Specifiek zullen er economische, juridische en politieke problemen gerelateerd aan een nieuwe wet beoordeeld worden. Het vierde en laatste deel van de conferentie zal gaan over andere zaken die aan de orde zouden kunnen komen bij een nieuwe wet, namelijk de impact die het waarschijnlijk zal hebben op technologie, consumenten en mensenrechten. Sprekers Panel 1: Why are we here? Richard Danbury (CIPIL, University of Cambridge) Jan Hegemann (Raue LLP – clients include Axel Springer) Matt Rogerson (Guardian - Head of Public Policy) Andrew Hughes (NLA Media Access - International Director) Mark Seeley (RELX -Senior Vice President & General Counsel) Panel 2: What went before? Søren Christian Søborg Andersen (Horten – clients include Infopaq) Raquel Xalabarder (Universitat Oberta de Catalynya) Chris Beall (LSKS Law – clients include AP, NYT, Dow Jones, CBS, NBC, ABC, Fox, ESPN, Buzzfeed, Gawker) Panel 3: Can a new law be expected to solve publishers’ problems? Lionel Bently (CIPIL, University of Cambridge) Bertin Martens (EU Commission, speaking in a personal capacity) Bernt Hugenholtz (IViR, University of Amsterdam) Marietje Schaake MEP (European Parliament) Panel 4: What problems might a new law create? John Naughton (The Observer, University of Cambridge) Agustin Reyna BEUC (European Consumers' Association – Digital Team Leader) Mireille van Eechoud (IViR, University of Amsterdam) Chairs The sessions will be chaired by Ian Hargreaves (University of Cardiff), Lionel Bently (CIPIL, University of Cambridge) and Bernt Hugenholtz (IViR, University of Amsterdam)