This website is an archive of the work of Marietje Schaake in the European Parliament between 2009 and 2019. Marietje can be reached at marietje.schaake@ep.europa.eu

D66: Aanpak jeugdwerkloosheid vereist structurele economische hervorming

Marietje
Om de hoog oplopende jeugdwerkloosheid in Europa tegen te gaan, zijn structurele verbeteringen van het economische bestuur van de EU essentieel, stelt D66-Europarlementariër Marietje Schaake. Vandaag debatteerde het Europees Parlement in Straatsburg over aanbevelingen voor de lidstaten en de Commissie om de hoge Europese jeugdwerkloosheid effectiever op te lossen. Schaake: "Door het gebrek aan leiderschap en visie van de lidstaten en de Commissie blijven structurele problemen in de Europese economie en bankensector onopgelost. Dat zijn de hoofdoorzaken van de werkloosheid. Jongeren betalen nu de prijs voor deze politieke verlamming. We moeten er alles aan doen om een verloren generatie tegen te gaan en een doorbraak forceren." Kansen  Om de Europese economie weer vlot te trekken zijn ambitieuze hervormingen van de Europese interne dienstenmarkt en nieuwe handelsakkoorden nodig. Maar ook gerichte investeringen in strategische sectoren moeten bijdragen aan een modernisering van de Europese economie. "Onderwijs, ICT en innovatie zijn cruciaal voor het Europese concurrentievermogen, juist deze sectoren dreigen ondergesneeuwd te raken in de Europese meerjarenbegroting," aldus Schaake. "Deze houding belemmert het economisch herstel in Europa waardoor de voorgestelde maatregelen om de jeugdwerkloosheid op te lossen niet meer dan een pleister op de wond zijn." Toekomst Behalve structurele economische verbeteringen zijn concrete maatregelen nodig om jongeren voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst. Betere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven en het stimuleren van internationale uitwisselingen in het Erasmus-programma bereidt jongeren voor op de stap naar een werkend leven en vergroot hun kansen op een steeds internationalere banenmarkt. Schaake: "Een serieuze aanpak van de jeugdwerkloosheid vraagt om een ambitieuze toekomstvisie voor het onderwijs in Europa. Door meer aandacht te schenken aan vaardigheden zoals taalkennis, ICT-vaardigheden en kritisch denkvermogen worden jongeren voorbereid op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt." Op 27 en 28 juni staat jeugdwerkloosheid op de agenda van de Europese Raad.