D66: Afronding onderhandeling EU-Vietnam handelsverdrag goede stap

Marietje
D66-Europarlementariër Marietje Schaake is blij dat de Europese Commissie en de Vietnamese regering vandaag hun handtekening zullen zetten onder een bilateraal handelsverdrag, waarmee de onderhandelingen officieel werden afgerond. Schaake: "Dit is het meest ambitieuze verdrag dat de EU met een zich ontwikkelende economie heeft getekend. Het verdrag haalt barrières voor Europese bedrijven in Vietnam weg door importheffingen te verlagen, eerlijke behandeling te verzekeren en belangrijke sectoren open te breken die voorheen gesloten waren. Vietnam is een groeiende economie, dus dat biedt kansen." Duurzame ontwikkeling Het verdrag tussen de EU en Vietnam bevat een hoofdstuk over duurzame ontwikkeling met afspraken waaraan beide partijen zich moeten houden. Schaake: "Het is belangrijk dat handel ook ingezet wordt als instrument om waarden te versterken. In dit verdrag staan daarom afspraken over arbeidsomstandigheden en milieu. Er zijn ook zorgen over mensenrechten in Vietnam. We hebben de Commissie gevraagd die aan te kaarten. Met dit handelsverdrag, dat gebaseerd is op respect voor mensenrechten, hebben we een hefboom die we moeten gebruiken als onderdeel van ander buitenlands beleid zoals ontwikkelingssamenwerking." Investeringsbescherming Investeringsbescherming is ook een onderdeel van het EU-Vietnam verdrag. Voor het eerst heeft de EU het vernieuwde model, zoals de Commissie eerder presenteerde voor het verdrag tussen de EU en de Verenigde Staten, geïmplementeerd. Schaake: "Onze bedrijven hebben bescherming nodig in het buitenland tegen onrechtmatig handelen door overheden. In landen zonder goed werkende rechtsstaat of waar veel corruptie voorkomt is dit extra belangrijk. Maar het huidige mechanisme functioneert niet. Het is goed dat de Commissie onder druk van het Europees Parlement echt werk maakt van hervorming en verbetering. Het verouderde ISDS kan overboord nu de Commissie het nieuwe systeem daadwerkelijk in verdragen opneemt. We moeten een wereldwijde standaard zetten, met een internationaal hof als einddoel." De persconferentie over het EU-Vietnam handelsverdrag is vanaf 15:15 hier live te volgen. Zie ook: Oral Question & plenary speech on human rights in EU-Vietnam trade negotiations (23 november)