This website is an archive of the work of Marietje Schaake in the European Parliament between 2009 and 2019. Marietje can be reached at marietje.schaake@ep.europa.eu

D66: Europa moet digitaal onderwijs hoog op de agenda zetten

Marietje
Vandaag stemt het Europees Parlement over een rapport met aanbevelingen om het gebruik van ICT en nieuwe technologieën in het onderwijs te stimuleren en leerlingen meer digitale vaardigheden mee te geven. D66-Europarlementariër Marietje Schaake wil dat digitaal onderwijs een hogere prioriteit krijgt in Europa: "Hoewel ICT en het internet niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks leven, heeft slechts 30% van de leerlingen in Europa goede digitale vaardigheden. In de tussentijd blijven er tot 2015 bijna 1 miljoen ICT-vacatures in Europa onvervuld door een tekort aan gekwalificeerd personeel. Het is de hoogste tijd dat ICT een volwaardig onderdeel van Europese schoolcurricula wordt, om de jongste generaties voor te bereiden op de arbeidsmarkt van de toekomst en een bijdrage te leveren aan het omlaag brengen van de jeugdwerkloosheid." Belemmeringen Volgens Schaake is er behalve het verbeteren van de digitale vaardigheden van leerlingen en leraren ook winst te behalen door belemmeringen voor het gebruik van nieuwe technologieën in het onderwijs weg te nemen. Digitale tekstboeken zijn vaak duurder dan gewone schoolboeken doordat een hoger Btw-tarief voor e-boeken geldt. Schaake: "Het rapport roept daarnaast op om het Europese auteursrecht te moderniseren en harmoniseren om lesmaterialen makkelijker digitaal te kunnen delen en aanpassen. Zo ontstaat er een Europese markt voor Massive Open Online Courses (MOOCs) en andere online lessen, waar iedere Europeaan gebruik van kan maken. Het is hoog tijd dat deze barrières worden weggenomen als we willen dat Europa ook in het digitale tijdperk een slim, innovatief en wereldwijd competitief continent blijft."