This website is an archive of the work of Marietje Schaake in the European Parliament between 2009 and 2019. Marietje can be reached at marietje.schaake@ep.europa.eu

D66: Hogere prioriteit voor digitaal onderwijs

Marietje

Vandaag presenteerden Eurocommissarissen Kroes (Digitale Agenda) en Vassiliou (Onderwijs) een voorstel om het gebruik van ICT en nieuwe technologieën in het onderwijs te stimuleren. D66-Europarlementariër Marietje Schaake: "Terwijl de jeugdwerkloosheid in Europa onacceptabel hoog is, blijven er in Europa tot 2015 bijna 1 miljoen vacatures in de ICT-sector onvervuld. Het onderwijs sluit slecht aan op de arbeidsmarkt en het gebrek aan digitale vaardigheden bij afgestudeerden is hiervan een van de pijnlijkste voorbeelden."

Digitale vaardigheden als prioriteit Door verouderde digitale infrastructuur en gebrekkige kennis bij leraren, hebben leerlingen en studenten na hun opleiding vaak nog veel te weinig digitale kennis. "Hoewel ICT en internet niet meer weg te denken zijn uit ons dagelijks leven, heeft 80% van de leerlingen in Europa nog nooit les gehad met digitaal lesmateriaal. Het is de hoogste tijd dat ICT een volwaardig onderdeel van Europese onderwijsprogramma's wordt, om de jongste generaties voor te bereiden op de wereldwijde concurrentie op de arbeidsmarkt die hen te wachten staat", vindt Schaake. "Leraren die zelf slecht weten hoe een computer werkt zijn niet geschikt om leerlingen en studenten deze noodzakelijke vaardigheden bij te brengen. Het is daarom de hoogste tijd dat digitale vaardigheden een prioriteit worden in alle lagen van het onderwijs."

Barrières Volgens Schaake is er echter meer nodig dan betere integratie van ICT in onderwijsprogramma's: "Om lesmaterialen makkelijker te kunnen delen en aanpassen moet het Europese auteursrecht gemoderniseerd en geharmoniseerd worden. Daarnaast zijn digitale tekstboeken duurder dan gewone schoolboeken doordat een hoger BTW-tarief voor E-books geldt. Het is een mooi streven van de Commissie om ICT in het onderwijs te stimuleren maar zolang deze belemmeringen overeind staan, blijft volwaardig digitaal onderwijs een toekomstdroom."

Het vandaag gepresenteerde Commissievoorstel bevat aanbevelingen aan de EU-lidstaten. In oktober presenteert D66-Kamerlid Paul van Meenen een eigen strategie om ICT en nieuwe technologieën te beter te integreren in het Nederlandse onderwijs.