This website is an archive of the work of Marietje Schaake in the European Parliament between 2009 and 2019. Marietje can be reached at marietje.schaake@ep.europa.eu

D66: transparantie onderhandelingen handelsverdragen moet prioriteit zijn

Marietje
D66-Europarlementariër Marietje Schaake vindt dat het creëren van meer transparantie van onderhandelingen die de EU voert over handelsverdragen een prioriteit moet zijn. Vandaag stemde het Europees Parlement voor een voorstel van D66 om meer geld beschikbaar te maken om informatie over het Europees handelsbeleid beschikbaar te maken en onder de aandacht te brengen, het gaat om 300.000 euro. Schaake: "Ik ben blij dat het Parlement dit voorstel heeft gesteund, ook al gaat het om een relatief klein bedrag. Het is duidelijk dat mensen steeds meer behoefte hebben aan uitleg over het Europees handelsbeleid, in de eerste plaats in de context van de onderhandelingen met de Verenigde Staten, maar ook breder. Ik wil dat de Commissie niet alleen teksten online zet, wat ze al doen, maar dat er ook meer direct in contact wordt getreden met mensen en belanghebbenden, door bijvoorbeeld bijeenkomsten of informatieavonden te organiseren. Hier moeten de Europese lidstaten en handelsministers ook een veel grotere rol gaan spelen." Transparantie initiatief Vanuit het Europees Parlement werkt D66 al langere tijd aan meer transparantie rondom de onderhandelingen met de Verenigde Staten over meer economische samenwerking. Gisteren werd bekend dat een digitaal systeem is opgezet zodat parlementariërs gemakkelijk vertrouwelijke teksten kunnen inzien. Schaake: "Het is duidelijk dat druk vanuit het Parlement zorgt voor meer toegang tot informatie over TTIP. Binnenkort wordt verwacht dat alle Europarlementariërs ook toegang zullen krijgen tot de zogenaamde geconsolideerde teksten, waar zowel Europese als Amerikaanse tekstvoorstellen instaan. De onderhandelingen over het handelsverdrag met de VS zijn nu de meest transparante ooit, maar meer is nodig om informatie beschikbaar te maken. Bovendien willen we dat de Commissie het transparantie initiatief rondom deze onderhandelingen gebruikt als model voor andere, zoals die met Japan. Transparantie is cruciaal om ervoor te zorgen dat belanghebbenden hun zorgen en wensen kunnen aankaarten, om het Europees handelsbeleid zo vorm te geven dat het ook daadwerkelijk resultaten levert voor Europeanen." Nu het voorstel is aangenomen door het Parlement, zal het worden meegenomen in de onderhandelingen met de lidstaten over de Europese begroting voor 2016.