This website is an archive of the work of Marietje Schaake in the European Parliament between 2009 and 2019. Marietje can be reached at marietje.schaake@ep.europa.eu

D66 verwelkomt overeenkomst handelsregels Japan

Persbericht
Marietje

De Europese Unie en Japan hebben zojuist een akkoord bereikt over het handelsverdrag waarover zij sinds 2013 onderhandelen. D66-Europarlementariër Marietje Schaake onderstreept de grote strategische en economische waarde van de afspraken.  

“Een handelsverdrag met de op een na grootste handelspartner in Azië biedt grote economische voordelen. Bovendien is het in tijden van het protectionisme van Trump en het cynische mercantilisme van China van groot strategisch belang onze handelsregels te blijven verdedigen. Zo maken wij door samen te werken met partners als Japan van onze hoge eisen wereldwijde standaarden."  

Digitale handelsafspraken

Afspraken over data ontbreken nog in het handelsverdrag. Afgesproken is nu dat binnen drie jaar opnieuw naar dit onderwerp gekeken wordt. Als het aan Schaake ligt gebeurt dit zo snel mogelijk. De D66'er vindt dat Europa op het gebied van digitale handel koploper moet zijn.  

Schaake: "Er is een flinke stap gezet, maar het werk is nog niet af. Een ambitieuze tekst over het vrij verkeer van data tussen de EU en Japan, die privacy standaarden vastlegt en digitale handel binnen een regelkader klemt, moet het einddoel zijn. Pas dan kunnen we spreken van een echt 21e-eeuws handelsakkoord."  

Vervolgstappen: De overeenkomst die vandaag met Japan is bereikt zal nu ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de Europese lidstaten worden voorgelegd.