This website is an archive of the work of Marietje Schaake in the European Parliament between 2009 and 2019. Marietje can be reached at marietje.schaake@ep.europa.eu

Event: Keynote Speech Internet Governance Forum - 28 september 2012

30 Nov -1

Marietje Schaake  geeft de key note speech tijdens het NL IGF Event 2012 met de titel "Vrijheid en democratie in een online verbonden wereld." Digitale technologieën en het internet zijn belangrijke krachten voor maatschappelijke en bestuurlijke veranderingen, innovatie, ontwikkeling en beinvloeden onze rechten en vrijheden.  De snel toenemende wereldwijde verbondenheid heeft ook directe invloed op traditionele begrippen als veiligheid en moraliteit, concepten die binnen het domein van de natiestaat vallen en nog niet  zijn aangepast aan digitale grenzeloosheid. Hoe kunnen we er het beste voor zorgen dat onze rechten en vrijheden, zowel individueel als collectief, ook online het beste gewaarborgd zijn, en welke rol dienen beedrijven en overheden daarin te spelen? De impact van het internet is immens en vraagt om een open dialoog tussen alle stakeholders, dat met groot succes vorm gekregen heeft in het mondiale Internet Governance Forum. Maar ook in Nederland is een multistakehoder bijeenkomst waar parlementariërs, ambtenaren, wetenschappers, non-profitorganisaties, bedrijfsleven, journalisten en andere geïnteresseerden met elkaar het gesprek aangaan van grote meerwaarde. Daarom organiseren het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, SIDN en ECP een NL IGF. In navolging van het grote succes van vorig jaar organiseert NL IGF op 28 september een groot event, waarbij een hele middag kennis kan worden gedeeld en het debat kan worden aangegaan rondom netelige discussies. Tijd: 12.00-17.00 uur Locatie: Koninklijke Schouwburg in Den Haag