This website is an archive of the work of Marietje Schaake in the European Parliament between 2009 and 2019. Marietje can be reached at marietje.schaake@ep.europa.eu

Event: Panel on the digital single market

30 Nov -1

Op 12 november zal Marietje Schaake deelnemen aan een paneldiscussie over het effect van een digitale interne markt op reeds bestaande en toekomstige EU-wetgeving. Deze paneldiscussie maakt onderdeel uit van het event, Internet: only a “single digital market” or also a space to promote fundamental rights – Towards a European "Marco Civil”, georganiseerd door het EU kantoor van de Friedrich-Ebert-Stiftung. Meer informatie over dit event vindt u hier.