This website is an archive of the work of Marietje Schaake in the European Parliament between 2009 and 2019. Marietje can be reached at marietje.schaake@ep.europa.eu

Event: Panel over de Digitale Agenda

30 Nov -1

Lets-get-Europe-Working-artwork1 Op 18 november zal Marietje Schaake spreken in een panel met als onderwerp de Digitale Agenda van de EU. De paneldiscussie maakt onderdeel uit van een evenement georganiseerd door The Economist in samenwerking met European Voice met als onderwerp: "Let’s Get Europe Working: Driving a New Phase of Growth and Competitiveness". Een sterke digitale economie is essentieel for economische groei en Europees concurrentievermogen in een geglobaliseerde wereld. Het panel zal zich bezig houden met vragen als;  'Heeft de EU het juiste reguleringskader om te profiteren van de potentie van de digitale economy?', Waar liggen de obstakels voor het creëren van een digitale interne markt?, 'Hebben de EU en de VS een verschillende houdingen over datavergaring en -opslag met gevolgen voor het Europese bedrijfsleven?'. Meer informatie over dit event vindt u hier.