This website is an archive of the work of Marietje Schaake in the European Parliament between 2009 and 2019. Marietje can be reached at marietje.schaake@ep.europa.eu

Marietje Schaake: Kennis en innovatie zijn de toekomst van Twente en Europa

Marietje
D66-Europarlementariër en kandidaat-lijsttrekker Marietje Schaake brengt morgen een werkbezoek aan de regio Twente. Zij wordt ontvangen door D66-wethouder Erik Lievers (Hengelo) en Rob Welten, portefeuillehouder internationaal bij de Regio Twente. Ze zal spreken met ondernemers en vertegenwoordigers van Twentse onderwijsinstellingen over Europese kansen en uitdagingen voor Twente. Ook geeft zij een gastles HAVO en VWO leerlingen op het Bataafs Lyceum in Hengelo. Schaake: "In een grensregio als Twente is Europa heel direct aanwezig in het leven van mensen. Zij zijn sneller in Münster dan in Den Haag en moeten vaak al voor een simpele boodschap de grens over. Juist in deze regio's moeten we samen werken aan het verbeteren van de Europese Unie. Inwoners moeten meer betrokken worden en hun ideeën kunnen delen." ICT en techniek als economische motor Twentse ondernemers in de techniek en ICT sector hebben steeds vaker moeite met het vinden van geschikt personeel. Schaake wil dat aanpakken door op korte termijn barrières voor het aannemen van internationaal personeel weg te nemen. "Ondernemers moeten snel vacatures kunnen invullen. Tegelijkertijd moeten we tekorten op de lange termijn opvangen door meer aandacht te schenken aan digitaal onderwijs en techniekvakken." In de ICT-sector blijven de komende jaren in de hele EU ruim 700.000 vacatures onvervuld door een tekort aan geschikt personeel. "Twente staat hier niet alleen in en heeft veel baat bij een Europese aanpak van dit probleem", aldus Schaake. Internationaal talent in het onderwijs Bij haar bezoek aan de campus van de Universiteit Twente spreekt Schaake met het onderwijsveld over het aantrekken en behouden van internationaal talent. Schaake: "Europa moet een vernieuwend continent zijn dat voorop loopt in nieuwe economische sectoren zoals ICT en duurzame energie. We moeten ons niet blindstaren op landsgrenzen, maar het voor studenten en onderzoekers makkelijker maken om internationaal te opereren. Door betere erkenning van diploma's en het vereenvoudigen van visa-eisen voor studenten van buiten de EU. Zo leveren zij een bijdrage aan het Twentse en Europese concurrentievermogen en verbeteren ook de kansen van Twentse studenten op een steeds internationalere banenmarkt." Hengelo en Europa Lievers: "Het is belangrijk dat we als Twente en daarmee ook als Hengelo zichtbaar zijn voor Europa en oog hebben voor de kansen die Europa ons biedt. Die kansen moeten we pakken en daarmee kan Marietje Schaake ons helpen. Hoe groot de werkelijke afstand is tussen Brussel en Twente bepalen we zelf, vandaag gaan we die afstand kleiner maken."