This website is an archive of the work of Marietje Schaake in the European Parliament between 2009 and 2019. Marietje can be reached at marietje.schaake@ep.europa.eu

Media: D66 wil hervorming Europees intellectueel eigendomsrecht

Marietje

Online 'filesharing' wordt ook steeds vaker onterecht op één hoop gegooid met de schending van intellectueel eigendomsrecht in de offline wereld. In Nederland, door staatssecretaris Teeven en in Europa.

D66 vindt het een gemiste kans dat een rapport van de Europese Commissie over het economisch potentieel van de culturele en creatieve industrie in Europa wordt overschaduwd door een discussie over de strijd tegen piraterij. Strenger optreden Het rapport Sanchez-Schmid, waarover vandaag werd gestemd in de Culturele Commissie, roept op om strenger op te treden tegen schendingen van intellectueel eigendomsrecht, zowel offline als online. Economische kansen van Europese digitale markt Volgens Europarlementslid Marietje Schaake moet juist gekeken worden naar de economische kansen voor de industrie, zoals belastingvoordelen, het creëren van banen en het verbeteren van werkomstandigheden. "Nu gaat de discussie vooral over het strenger handhaven van een verouderd systeem van intellectueel eigendomsrecht. Maar dat is geen oplossing meer in het digitale tijdperk. " Schaake pleit al langer voor een hervorming van het Europees intellectueel eigendomsrecht. Op die manier komt één Europese digitale markt eindelijk dichterbij. " Schaake vreest dat Europa anders zijn concurrentiepositie verliest terwijl het juist zoveel te bieden heeft aan culturele diversiteit. Online en offline mag niet op één hoop Schaake: "Het is niet voor eerst dat het Europarlement online 'filesharing' op één hoop gooit met de schending van intellectueel eigendomsrecht in de offline wereld´, aldus Marietje Schaake. 'Dat is problematisch, want verregaande handhaving van intellectuele eigendomsrechten online is niet mogelijk zonder dat fundamentele rechten zoals privacy en het communicatiegeheim worden aangetast. Internetservice providers worden op deze manier op de stoel van de rechter gezet en die kant moeten we niet op.' D66 wil dat het rapport nog wordt aangepast voordat het voltallige Europarlement er in mei over stemt. lees ook: http://www.nu.nl/internet/2489447/downloadverbod-nodig-legale-opties.html