This website is an archive of the work of Marietje Schaake in the European Parliament between 2009 and 2019. Marietje can be reached at marietje.schaake@ep.europa.eu

Media (Trouw) - Tijd voor afspraken over open internet

Marietje

Vandaag verscheen onderstaand opiniestuk van Marietje Schaake in Trouw.

Tijd voor afspraken over open internet

Hoe meer we internet gebruiken, hoe groter de belangen worden. Gebruikers zijn de dupe en dat moet stoppen, aldus europarlementariër Marietje Schaake.

MARIETJE SCHAAKE, EUROPARLEMENTARIËR D66, TEVENS LID VAN DE GLOBAL COMMISSION ON INTERNET GOVERNANCE Vandaag komen diplomaten, bedrijven, academici en NGO's samen op de Global Cyber Space Conferentie in Den Haag. Deelnemers overleggen er over de toekomst van het internet en wie er aan de touwtjes mag trekken. Hoe belangrijker het internet wereldwijd wordt, hoe groter de belangen. Het gekoesterde open internet wordt zo steeds vaker het toneel van conflicten tussen staten, hebzucht van bedrijven en criminele activiteiten. Internetgebruikers en hun rechten worden daarvan steeds meer de dupe. Om die trend te keren zijn er nieuwe afspraken nodig om het internet te besturen. Het wringt om een systeem te besturen dat juist kansen bood doordat het nooit echt bestuurd werd. In een ideale wereld zouden overheden zich hier niet in hoeven te mengen. Maar deze utopische visie erkent niet dat staten nu al een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van de infrastructuur waarop het internet gebouwd is. Als een staat op grote schaal online content censureert, of op ongelimiteerde manier gebruikmaakt van achterdeuren in hard- en software om burgers in de gaten te houden, dan komt die infrastructuur in het gedrang. Tot nu toe hebben discussies over het bestuur van het internet vooral geleid tot het vastleggen van vrijwillige normen. Nu wordt het tijd om de weerbaarheid van het internet, en de onderlinge afhankelijkheid van zijn verschillende gebruikers, ontwikkelaars en technische systemen, vast te leggen in een overeenkomst. Die moet ervoor zorgen dat zowel de technische infrastructuur van het internet als het gedrag van overheden en bedrijven, gebaseerd zijn op regels die de fundamentele rechten van mensen ook online beschermen. Neutrale zone De essentiële technische infrastructuur waardoor het internet functioneert moet beschouwd worden als een soort neutrale zone die overheden niet mogen betreden of verstoren. Het verbieden van misbruik van die zogenaamde 'kernprotocollen' van het internet is in het belang van staten en bedrijven. Het vertrouwen van gebruikers in de services die op het internet worden aangeboden, van online betalingen tot chatten, is afhankelijk van die veilige kernprotocollen. Dit voorstel van de Nederlandse Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid verdient steun en moet een Nederlands speerpunt worden in Europa en daarbuiten. Het rapport van de Global Commission on Internet Governance sluit daarbij aan. Dat rapport stelt een nieuw sociaal pact voor dat gebaseerd is op fundamentele rechten en normen, die online én offline beschermd worden. Een sociaal pact betekent niet dat een informeel overleg tussen bedrijven, inlichtingendiensten en overheden in de plaats kan komen van juridisch en democratisch toezicht en het afdwingen van mensenrechten. Zo'n pact moet simpelweg erkennen dat iedere speler niet alleen een eigen belang heeft, maar ook de verantwoordelijkheid draagt voor het internet als geheel. Dat betekent dat technologieën waarop het internet steunt, versterkt moeten worden. Regeringen mogen bedrijven niet dwingen om technische achterdeuren in systemen te installeren om toegang te krijgen tot gegevens. Internetgebruikers hebben het recht versleutelde berichten te versturen die alleen gelezen kunnen worden door de ontvanger en bedrijven moeten aangemoedigd worden dat recht mogelijk te maken. Het rapport van de Global Commission on Internet Governance sluit daarbij aan. Dat rapport stelt een nieuw sociaal pact voor dat gebaseerd is op fundamentele rechten en normen, die online én offline beschermd worden. Een sociaal pact betekent niet dat een informeel overleg tussen bedrijven, inlichtingendiensten en overheden in de plaats kan komen van juridisch en democratisch toezicht en het afdwingen van mensenrechten. Zo'n pact moet simpelweg erkennen dat iedere speler niet alleen een eigen belang heeft, maar ook de verantwoordelijkheid draagt voor het internet als geheel. Dat betekent dat technologieën waarop het internet steunt, versterkt moeten worden. Regeringen mogen bedrijven niet dwingen om technische achterdeuren in systemen te installeren om toegang te krijgen tot gegevens. Internetgebruikers hebben het recht versleutelde berichten te versturen die alleen gelezen kunnen worden door de ontvanger en bedrijven moeten aangemoedigd worden dat recht mogelijk te maken. Als de conferentie een succes wordt, dan moet er vooruitgang geboekt worden om de onderlinge afhankelijkheid en het gedeelde belang van het internet-ecosysteem te erkennen. Daarmee moeten bedrijven en overheden gehouden worden aan fundamentele principes als mensenrechten, veiligheid en eerlijke concurrentie zodat de kansen die open internet biedt benut worden. internet-netneutrality-open