This website is an archive of the work of Marietje Schaake in the European Parliament between 2009 and 2019. Marietje can be reached at marietje.schaake@ep.europa.eu

Persbericht: D66: "Collectief beheer muziekrechten goede stap naar Europese digitale markt"

Marietje

D66: "Collectief beheer muziekrechten goede stap naar Europese digitale markt"

D66-Europarlementariër Marietje Schaake verwelkomt het vandaag gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie dat collectief beheer van muziekrechten op Europees niveau moet verbeteren. "Dit is een belangrijke stap op weg naar een gezamenlijke Europese digitale markt. Eenduidige Europese regelgeving biedt nieuwe mogelijkheden om het potentieel van de Europese markt te benutten, en is tegelijkertijd een voorwaarde voor een eerlijke vergoeding voor muzikanten en componisten." Modernisering Schaake is blij dat de Europese Commissie in haar voorstel rekening houdt met de kansen van internet en digitalisering. Op dit moment is het collectieve beheer van intellectueel eigendomsrecht een nationale zaak. Organisaties als BUMA/STEMRA beheren de rechten van meerdere artiesten en innen een vergoeding voor het gebruik van hun creaties binnen EU-lidstaten. Dit betekent dat online muziek- en filmdiensten in ieder land een aparte licentie moeten afsluiten om in heel Europa muziek te kunnen streamen. "Het nieuwe voorstel van de Commissie poogt een langverwachte modernisering van het systeem te verwezenlijken. Een voorbeeld is de Europese markt voor muziek, waar multinationale licenties geïntroduceerd worden. Hierdoor kan muziek een groter publiek bereiken en kunnen consumenten genieten van een breder internationaal muziekaanbod." Transparantie Eén Europees systeem voor collectief beheer moet daarnaast een einde maken aan de huidige nationale monopolies van de beheerders. Zo ontstaat er een open Europese markt, waar verschillende collectieve beheersorganisaties met elkaar concurreren om het beheer van muziekrechten van muzikanten in Europa. "Meer concurrentie tussen organisaties is in het belang van zowel artiesten als consumenten. Zo krijgen muzikanten een betere vergoeding voor hun werk, terwijl het voor consumenten goedkoper moet worden legaal muziek te downloaden of te streamen." Lange weg Dinsdag werd de Franse Europarlementariër Marielle Gallo op dit dossier aangesteld als rapporteur vanuit het Europees Parlement. Gallo is één van de 39 Europarlementariërs die vorige week vóór het omstreden ACTA-verdrag stemden. Het Europees Parlement zal zich na de zomer buigen over dit wetsvoorstel. "Er is nog een lange weg te gaan", aldus Schaake. De volledige tekst van het voorstel van de Commissie is hier te vinden.