This website is an archive of the work of Marietje Schaake in the European Parliament between 2009 and 2019. Marietje can be reached at marietje.schaake@ep.europa.eu

Reactie D66-Europarlementariër Marietje Schaake op meer transparantie ISDS

Marietje
De Europese Commissie heeft vandaag voorgesteld om de VN-regels over transparantie in investeerder-staat geschillen beslechting (ISDS) onder internationale handelsverdragen toe te passen op de 1300 investeringsverdragen die Europese lidstaten hebben met andere landen. Vanaf 17 maart kunnen de lidstaten een conventie tekenen om dit voor elkaar te krijgen. Hierdoor worden ISDS zaken onder de bestaande verdragen van de lidstaten open gesteld voor publiek en worden documenten openbaar gemaakt. D66-Europarlementariër Marietje Schaake reageert: "Het is goed dat de Commissie actie onderneemt om de problematiek rond ISDS op te lossen. ISDS is sinds de start van de onderhandelingen over het EU-VS handelsverdrag TTIP vol in de schijnwerpers komen te staan. Maar de noodzaak voor meer transparantie, onafhankelijkheid van arbiters en de ruimte voor overheden om wet- en regelgeving te maken zijn veel breder dan alleen TTIP. De Europese lidstaten hebben zelf al 1300 verdragen met daarin zo'n clausule. Op 17 maart moeten de Europese regeringen laten zien dat ze de kritiek op ISDS, een mechanisme dat door Europese bedrijven veel wordt gebruikt, serieus nemen en bereid zijn om stappen te zetten om verbeteringen aan te brengen. Meer transparantie is een begin, maar meer is nodig." "Cecilia Malmström, de nieuwe Eurocommissaris voor handel, laat zien dat ze de zorgen van mensen serieus neemt met dit voorstel. Eerder kwam ze met een transparantie initiatief om meer teksten uit de onderhandelingen met de VS openbaar te maken. Ze probeert nu ook de lidstaten te overtuigen om het onderhandelingsmandaat voor een ander verdrag, het Trade in Services Agreement, openbaar te maken. Omdat het mandaat door de regeringen wordt geschreven, hebben alleen zij de macht om het openbaar te maken. Malmström schreef eerder vandaag een brief aan de Europese Raad hierover." Lees hier het persbericht van de Europese Commissie over de conventie over transparantie in ISDS zaken: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3881_en.htm