This website is an archive of the work of Marietje Schaake in the European Parliament between 2009 and 2019. Marietje can be reached at marietje.schaake@ep.europa.eu

Reactie op uitkomsten jeugdwerkloosheidstop

Marietje
D66-Europarlementariƫr Marietje Schaake reageert op de jeugdwerkloosheidstop georganiseerd door bondskanselier Merkel in Berlijn: "Europese leiders vallen al maanden over elkaar heen met steeds nieuwe voorstellen om de hoog oplopende jeugdwerkloosheid in Europa aan te pakken. De huidige focus op jeugdwerkloosheid van premier Rutte en zijn collega's lijkt vooral ingegeven door de drang om politieke punten te scoren maar verder dan die focus komen ze niet. Intussen heeft ook de algemene werkloosheid een recordhoogte van 12,1% bereikt en liep de inflatie in Europa de afgelopen maanden op. De Europese leiders moeten zich daarom nu vooral richten op structurele macro-economische verbeteringen en investeringen in onderwijs, innovatie en ICT om de Europese competitiviteit te vergroten. Jeugdwerkloosheid aanpakken met crisismaatregelen alleen is als een pleister op een veel grotere wond." Schaake is als enige Nederlander lid van de commissie onderwijs en jeugdzaken in het Europees Parlement. Ze roept Europese leiders op ambitieuzere doelen te stellen zodat de volgende generatie niet structureel de prijs van gebrek aan politiek leiderschap betaalt: "Het vergroten van de arbeidsmobiliteit in Europa is essentieel om serieus effect op de jeugdwerkloosheid te hebben. Maar in plaats van hier politiek en financieel gewicht achter te zetten, komen de lidstaten en de Europese Commissie niet verder dan het zogenaamde 'Your first EURES job' initiatief dat in twee jaar 5000 jongeren aan een baan in het buitenland moet helpen. Dit is een druppeltje op de gloeiende plaat van ruim 5,5 miljoen werkloze jongeren. Ook in Nederland is het nu zaak om vaart te maken met serieuze hervormingen om te voorkomen dat jongeren buiten de boot vallen door langdurige werkloosheid."