This website is an archive of the work of Marietje Schaake in the European Parliament between 2009 and 2019. Marietje can be reached at marietje.schaake@ep.europa.eu

Reactie op vierde onderhandelingsronde TTIP

Marietje
Deze week vond de vierde onderhandelingsronde over het EU-VS vrijhandelsverdrag, het Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) plaats in Brussel. "De onderhandelingen zijn nu echt in het technische stadium terecht gekomen. Daarmee begint duidelijk te worden dat een onderhandeling, ook tussen bondgenoten, altijd lastig is. Deze week ontstond er onder andere discussie over het wegnemen van importheffingen en over de geografische indicaties die de EU gebruikt om bepaalde streekproducten te beschermen, zoals Parmezaanse kaas en Champagne. Het voorstel voor het verlagen van importheffingen van de Amerikanen was veel minder ambitieus en protectionistischer dan dat van de EU. Dat kan een onderhandelingstactiek zijn maar in ieder geval waren de Europese onderhandelaars er niet blij mee. Dat het moeilijk zou worden verbaast niemand, maar nu dit stadium bereikt is, is het cruciaal dat de Europese Commissie het Europese belang goed voor ogen heeft en houdt." "Dit verdrag heeft de potentie om in heel Europa banen te creƫren. Dat kan ook zonder dat we onze hoge veiligheidsstandaarden en milieueisen hoeven te verlagen. Maar om daarvoor te zorgen, moet de discussie over TTIP, die nu in verschillende lidstaten op gang begint te komen, gevoerd worden op basis van feiten. De Europese Commissie moet het voortouw nemen om deze discussie aan te slingeren, zodat mensen begrijpen wat de potentie van dit verdrag is maar ook zodat belanghebbenden hun zorgen kunnen aangeven. Daar hoort bij dat er zo min mogelijk achter gesloten deuren gebeurt. Alleen door een constante dialoog met alle belanghebbenden, kunnen de onderhandelaars een deal bereiken die voor alle Europeanen het beste resultaat oplevert." Marietje Schaake is woordvoerder namens de Europese liberale fractie (ALDE) over TTIP en de enige Nederlandse Europarlementariƫr in de Internationale Handelscommissie van het Parlement.