Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

Bevries onderhandelingen EU-Turkije onder duidelijke voorwaarden

Marietje

D66-Europarlementariƫr Marietje Schaake roept de Europese Raad en de Commissie op om de toetredingsonderhandelingen met Turkije per direct te bevriezen. Schaake: "Sinds de verachtelijke coup poging in juli worden de Turkse maatschappij, de rechtstaat, democratie en mensenrechten steeds verder onderdrukt. Het is de hoogste tijd dat de EU concrete gevolgen verbindt aan deze buitenproportionele maatregelen, die een overduidelijke schendig zijn van de toetredingscriteria. Voor D66 is het een harde vereiste dat een bevriezing gepaard gaat met duidelijke criteria die vastleggen onder welke voorwaarden en binnen welke tijdsperiode de onderhandelingen weer kunnen en zullen worden hervat."

Focus op Turkse bevolking

Het Europees Parlement debatteert vandaag over de staat van de relaties tussen de EU en Turkije en zal donderdag stemmen over een resolutie. Schaake: "Voor D66 zijn onder andere het expliciet afstand nemen van de doodstraf, het naleven van het vermoeden van onschuld en het recht op een eerlijk proces harde eisen om de onderhandelingen eventueel weer te starten. Dit is ook een sterk signaal aan de Turkse bevolking dat Europa zich in blijft zetten voor een democratisch Turkije dat in de richting van de EU en haar waarden beweegt."

Vluchtelingendeal

De nationale regeringsleiders en de Europese Commissie, met premier Rutte en Eurocommissaris Timmermans voorop, durven Turkije niet te hard te bekritiseren vanwege de vluchtelingendeal. Voor D66 is juist deze vermenging van twee belangrijke op zichzelf staande dossiers een van de redenen tegen de omstreden deal te zijn. Schaake: "Dat er een vluchtelingendeal ligt, mag niet betekenen dat EU de ogen sluit voor de mate waarin mensenrechten en de rechtstaat worden nageleefd. D66 steunt dan ook volledig de lijn van rapporteur Kati Piri, en we hopen van harte dat de Tweede Kamerfractie van de PvdA en Timmermans haar lijn zullen omarmen."