Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

Brussel: fors investeren in buitenlandbeleid

HP/De tijd
Marietje


BRUSSEL (ANP) – De Europese Commissie wil 30 procent meer gaan uitgeven aan het gezamenlijke buitenlandbeleid van de EU. Federica Mogherini, de  huidige baas van de buitenlanddienst, vraagt 123 miljard euro aan de  EU-landen voor de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027, ,,een ongekende investering die de EU fit maakt voor haar rol in de wereld.”

Het geld is bedoeld voor onder meer ontwikkelingshulp, het versterken van democratie in de wereld, ondersteuning van de kandidaat-landen voor de EU en het bevorderen van mensenrechten. Brussel wil meer flexibiliteit bij het uitgeven van het geld om sneller en effectiever ,,te kunnen inspelen op mondiale uitdagingen en crises.”

EU-parlementariër Marietje Schaake (D66): ,,Als de EU internationaal een geloofwaardige rol wil spelen is het niet meer dan logisch dat daar voldoende geld voor beschikbaar is.” Wel moet het volgens haar volstrekt duidelijk zijn waaraan het wordt uitgegeven.