Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

D66 blij met uitkomst stemming auteursrecht

Persbericht
Marietje

Vandaag stemde een meerderheid van het Europese Parlement om de onderhandelingen met de Europese Raad nog niet op te starten over een controversiële hervorming van het auteursrecht. D66-Europarlementariër Marietje Schaake is blij dat er ruimte is om tot breder gedragen compromissen te komen.

Schaake: "Duizenden Nederlanders waren bezorgd over de voorstellen die op tafel lagen. Nu hebben we een kans om hun zorgen weg te nemen. Er staat veel op het spel. Dat bleek uit de stevige lobby van beide kanten. Een modern auteursrecht moet geschikt zijn voor de 21e eeuw, waarin digitalisering voor nieuwe manieren van informatiedelen zorgt. We streven naar een oplossing waarbij journalisten en andere makers eerlijk beloond kunnen worden, en een nieuwe publiek kunnen bereiken, zonder dat er negatieve gevolgen zijn voor de vrijheid van meningsuiting online. In Europa is er geen plaats voor een censuurfilter.”

Schaake was een van de Europarlementariërs die ervoor zorgden dat het hele Parlement over het voorstel konden stemmen.

Op basis van de vandaag aangenomen positie zullen onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad tot een uiteindelijke wet moeten leiden. 

Voor meer achtergrond over Schaake´s werk op de hervorming van het auteursrecht, in het bijzonder artikel 11 en 13, zie: https://www.marietjeschaake.eu/en/de-hervorming-van-het-europese-auteursrecht