Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

D66: EU-geld Turkije in de wacht

Persbericht
Marietje

Het Europees Parlement stemt vandaag over de Europese begroting voor het jaar 2018. De Europese Commissie heeft voor het komende jaar meer dan 200 miljoen aan steun voor Turkije begroot. Op initiatief van D66-Europarlementariër Marietje Schaake roept het parlement op een deel van dit bedrag in de wacht te zetten.  

Schaake: "Het is essentieel dat Europa politieke hervormingen in Turkije steunt. Maar op dit moment komt financiële steun vanuit de EU voor een groot deel terecht bij de overheid en bepaalt Erdogan zelf welke hulporganisaties steun krijgen. Zo tast hij hun onafhankelijkheid aan en snoert hij beetje bij beetje kritische geluiden de mond. De Commissie moet daarom financiële steun pas vrijgeven als Erdogan échte stappen zet op het gebied van rechtsstaat, democratie, mensenrechten en persvrijheid.”  

Maatschappelijke organisaties

De Commissie is momenteel bezig met een evaluatie van het kader waarbinnen de EU Turkije financieel steunt. Schaake vindt dat de Commissie niet moet aarzelen om de huidige opzet te veranderen, zodat EU-geld rechtstreeks terechtkomt bij onafhankelijke maatschappelijke organisaties. Haar oproep werd in april ook in de jaarlijkse rapportage van het parlement over Turkije opgenomen.

Schaake: "Dit is de uitgelezen mogelijkheid om ervoor te zorgen dat financiële steun terechtkomt waar het hoort: bij maatschappelijke organisaties in Turkije die hervormingen wél serieus nemen. De Europese Raad sprak zich vorige week al duidelijk uit voor dit idee. Het wachten is nu op de Commissie.”  

Schaake is namens het Europees Parlement verantwoordelijk voor de onderhandelingen met de Commissie en de Raad over de hervormingen van de financiële steun aan Turkije.