Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

D66: EU-geld Turkije op standby

Persbericht
Marietje

D66-Europarlementariër Marietje Schaake wil dat de Europese Commissie het geld dat vanuit de Europese Unie naar Turkije gaat, op standby zet. Voor het komende jaar heeft de Commissie meer dan 200 miljoen euro begroot. Schaake wil voorkomen dat het voor verkeerde doeleinden wordt ingezet.  

Schaake: “Financiële investeringen in projecten die de democratie en rechtsstaat in Turkije verbeteren zijn essentieel. Op dit moment komt dit geld echter grotendeels direct terecht bij de Turkse overheid of bepaalt de overheid zelf naar welke ngo´s en maatschappelijke organisaties het gaat. Zolang de Commissie daar niet meer duidelijkheid over krijgt, mag het geld niet worden vrijgegeven.”  

Strikte voorwaarden

Namens de liberale fractie dient Schaake vandaag een amendement in op het EU-budget. De Commissie moet het geld alleen onder strikte voorwaarden vrijgeven. Schaake: “Bijvoorbeeld als Erdogan positieve stappen zet op het gebied van de rechtsstaat, democratie, mensenrechten en persvrijheid, of als de Commissie kan garanderen dat het geld direct naar onafhankelijke maatschappelijke organisaties of ngo’s gaat.”  

Over het amendement van Schaake wordt eind september in de begrotingscommissie van het Europees Parlement gestemd.  

Voor meer informatie:

Marietje Schaake: 0031630377921

Anne Ruth Schussler (persvoorlichter): 0032484201518