Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

D66: Hoge standaarden in handelssamenwerking Australië en Nieuw-Zeeland

Persbericht
Marietje

Het Europees Parlement stemde zojuist over aanbevelingen voor de Europese Commissie voor handelssamenwerking met Australië en Nieuw-Zeeland. Handelsafspraken met deze landen, waar we nog niet eerder mee samenwerkten, bieden nieuwe kansen, stelt D66-Europarlementariër Marietje Schaake.  

“Trump kiest misschien voor opportunistisch protectionisme, maar deze nieuwe onderhandelingen laten zien dat Europa met gelijkgestemde bondgenoten blijft werken aan eerlijke handelsregels. Zo creëren we nieuwe economische kansen, en maken we onze hoge eisen tot wereldwijde standaarden. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsomstandigheden en duurzaamheid.”  

Oog voor digitale handel 
Het parlement wil, op aandringen van Schaake, dat Europa ook op het gebied van digitale handel koploper is. Het is noodzakelijk dat de Europese Commissie zich gaat inzetten voor Europese principes in handelsakkoorden, zoals privacybescherming en het garanderen van een gelijk speelveld voor digitale industrieën.  

Schaake: “De EU moet bij haar handelspartners afdwingen dat markttoegang niet wordt gekoppeld aan het opgeven van geheime broncodes van software of het vastzetten van data. Lagere telecom- en internettarieven moeten eveneens aan bod komen. Het is essentieel dat Europa op dit punt ambitie toont en wereldwijd de standaard zet.” 

De onderhandelingen met Nieuw-Zeeland en Australië zijn voor het eerst volledig transparant. Dit initiatief van de Commissie werd door Schaake al eerder verwelkomd.