Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

D66 krijgt steun liberale fractie voor netneutraliteit in Europese wet

Marietje
Op initiatief van D66 diende de liberale fractie in het Europees Parlement vandaag een nieuwe tekst in om net neutraliteit in Europese wetgeving vast te leggen.  Na een eerdere stemming in de industriecommissie bleef onduidelijkheid bestaan die hiermee verhelderd wordt. Schaake: “Het is nog te vroeg om te juichen, maar uit informele gesprekken lijkt  een meerderheid van het Europees Parlement deze definitie en garanties van netneutraliteit te steunen.” In Nederland is netneutraliteit wettelijk vast gelegd, maar op Europees niveau nog niet. Door dit wel te doen worden concurrentie, innovatie en het open internet gewaarborgd tegen machtsmisbruik van bedrijven ten koste van de consument. Haastwerk In rap tempo moest het Europees Parlement het voorstel van Commissaris Kroes voor een Europese telecom markt behandelen. “Ambitie is goed, en voor het afschaffen van roaming kosten was het inderdaad de hoogste tijd. Maar doordat het voorstel gehaast door het parlement is gedrukt leek netneutraliteit te worden uitgeruild, en dat mag niet gebeuren.” Eindsprint Over twee weken stemt het voltallige Europees Parlement over de definitieve tekst van het telecompakket waar netneutraliteit in verankerd moet worden. Op initiatief van de liberale fractie werd eerder overeenstemming bereikt over het zo snel mogelijk afschaffen van roaming kosten en het verbeteren van snel mobiel internet in Europa. “Door een stevige eindsprint komen daar noodzakelijke Europese garanties voor netneutraliteit bij. Zo zetten we een grote stap naar de voltooiing van de Europese digitale markt waar alle Europeanen profijt van hebben. De lidstaten, die niet allemaal achter het Nederlandse model voor netneutraliteit staan, krijgen hiermee hopelijk een doorslaggevend signaal om het open internet wettelijk te beschermen in Europa,” aldus Schaake. De plenaire stemming over het voorstel voor een Europese Telecommarkt vindt plaats op 3 april.