Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

D66: netneutraliteit en open internet uitgeruild in Telecompakket

Marietje
D66-Europarlementariër Marietje Schaake maakt zich ernstig zorgen over de stemming over het Telecom pakket. Schaake: “Het voorstel mist stevige garanties voor netneutraliteit om consumenten te beschermen tegen machtsmisbruik door internetaanbieders. Zonder die garanties kunnen concurrentie en innovatie op de digitale markt worden bedreigd. Principes als het vastleggen van netneutraliteit in Europese wetgeving zijn nu uitgeruild voor het afschaffen van roaming kosten. D66 juicht die afschaffing toe, maar wil niet dat het open internet ervoor wordt opgeofferd.” Nederlands voorbeeld In 2012 werd netneutraliteit op initiatief van D66 in de Nederlandse wet verankerd. Voor Nederlandse bedrijven is een gelijk speelveld belangrijk, koploper zijn kent ook nadelen zolang niet alle Europese bedrijven zich aan dezelfde regels moeten houden. “Zonder wettelijke garanties voor netneutraliteit bleken internetaanbieders concurrenten af te knellen. Ook kunnen bestaande internetbedrijven onderling afspraken maken over bijvoorbeeld snellere service tegen hogere betaling. Spelers zonder diepe zakken, zoals start-ups, ziekenhuizen of universiteiten kunnen dan worden verdrukt. De stemming van vandaag brengt dat in gevaar”, aldus Schaake. Uitruil Het Europees Parlement heeft zich in het verleden herhaaldelijk uitgesproken vóór het garanderen van netneutraliteit in Europa. Schaake blijft streven naar verbeteringen in het wetsvoorstel voor de stemming door het gehele Europese Parlement in april. “Het gehele pakket is in grote haast door het parlement gedrukt, omdat het afschaffen van roaming kosten een mooie verkiezingsboodschap is. Natuurlijk is dat een belangrijke stap in de voltooiing van de Europese digitale markt. Maar sommige politici staren zich blind op dit korte termijnsucces in plaats van lange termijnbelang van een open internet.“ stelt Schaake. De plenaire stemming over het voorstel voor een Europese Telecommarkt vindt plaats op 3 april.