Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

D66 roept EU op meer te doen voor Rohingya

Persbericht
Marietje

D66-EuroparlementariĆ«r Marietje Schaake wil dat de Europese Unie alles doet om de vervolging van de Rohingya te stoppen. Vandaag stemde het Europees Parlement over een resolutie over de situatie van de Rohingya in Myanmar. Schaake wil dat handelsafspraken die gunstige markttoegang voor Myanmar tot de Europese markt toestaan, worden bevroren. Op initiatief van Schaake wordt een delegatie van het Europees Parlement die een bezoek zou brengen aan Myanmar om over handel te spreken uitgesteld. 

Etnische zuivering  
Het leger van Myanmar maakt zich op grote schaal schuldig aan moord, marteling en verkrachting van de Rohingya, een moslimminderheid. Inmiddels zijn meer dan 300.000 Rohingya gevlucht naar Bangladesh. Volgens de Verenigde Naties is dit een klassiek voorbeeld van etnische zuivering: een misdaad tegen de menselijkheid. 

Schaake: "De vervolging van de Rohingya moet stoppen. De EU moet alles doen wat in haar macht ligt om de regering van Myanmar te dwingen een einde te maken aan de grove mensenrechtenschendingen. Regeringsleider Aung San Suu Kyi, nota bene winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede en de Europese Sakharovprijs, mag militairen niet de dienst laten uitmaken. Jarenlang heeft de EU zich ingezet voor een einde aan haar huisarrest, nu moet zij ook pal staan voor de mensenrechten van de Rohingya."   

Maatregelen
Het Europees Parlement stelt voor dat gerichte EU-sancties voor individuen in Myanmar worden overwogen. Schaake pleit daarnaast voor handel als drukmiddel. Schaake: "Myanmar geniet op dit moment handelsvoordelen binnen het "Everything But Arms" programma van de EU. De EU moet de naleving van mensenrechtenclausules in handelsverdragen als deze waarborgen en met consequenties dreigen als Myanmar doorgaat met het schenden van het internationaal recht. "