Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

D66 teleurgesteld in stemming auteursrechtenhervorming

Marietje

Vandaag stemde het Europees Parlement over een controversiële hervorming van het Europese auteursrecht. Aanleiding voor de behandeling, was grote bezorgdheid over de strekking van de voorstellen. Die waren zo groot dat het Europees Parlement voor de zomer weigerde om de onderhandelingen te beginnen met de regeringen van de Europese lidstaten. Voor mensen die deze zorgen delen, is deze uitslag teleurstellend. Alleen de gevestigde belangen in de muziek- en filmindustrie winnen.

D66-Europarlementarier Marietje Schaake is teleurgesteld over de stemming.

Schaake: “Dit is een dramatische uitkomst voor de bescherming van onze fundamentele rechten, gewone internetgebruikers en Europa´s rol om een belangrijke speler te worden op het vlak van kunstmatige intelligentie. Het Parlement had nu de kans om de scherpste randen van de hervorming af te vijlen. Die kans is nu verspeeld. Met deze stemming zetten we een stap achteruit in plaats van een auteursrechtenhervorming voor de 21e eeuw te creëren.”

Samen met andere 49 Europarlementariërs van de verschillende grootste fracties (christen-democraten, socialisten, liberalen en conservatieven) stelde Schaake eerder amendementen voor op artikel 11 en artikel 13, en drie andere cruciale onderwerpen.