Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

D66 teleurgesteld over uitkomst stemming hervorming auteursrecht

Persbericht
Marietje

In de Commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement werd vandaag gestemd over controversiële hervormingen van het auteursrecht. D66-Europarlementariër Marietje Schaake is bijzonder kritisch over de aangenomen tekst.  

Artikel 11 of de “linktaks”

Schaake is niet tevreden met de uitkomst van de stemming over artikel 11.  

Schaake: “Door deze stemming creëert het Parlement veel onzekerheid. Een onduidelijk, nieuw recht voor uitgevers zal een grote impact hebben op hoe we links delen online of zelfs hoe we foto’s pinnen op Pinterest. Dat de onafhankelijke journalistiek versterkt moet staat buiten kijf, maar een nieuw recht is niet de oplossing.”  

Schaake was een van de gezichten van de “Save the link” campagne, en verzamelde vorige week nog 110 Europarlementariërs die opriepen om tegen artikel 11 te stemmen.   

Artikel 13 of de “uploadfilter”  

Schaake is teleurgesteld dat het Committee Juridische Zaken van het Parlement ook artikel 13 heeft aangenomen.  

Schaake: “Dit voorstel zet de deur open voor een geprivatiseerde Big Brother, waarbij internetbedrijven vooraf moeten controleren wat internetgebruikers online zetten. Copyrightwetgeving zou creativiteit moeten stimuleren, maar deze hervorming zal juist een einde maken aan bijvoorbeeld leuke memes. Het artikel schiet ook zijn doel totaal voorbij: YouTube heeft het geld en de middelen om een dergelijke filter te installeren, maar tal van kleine bedrijven niet. Daarmee wordt de macht van grote techbedrijven versterkt, en als er nu iets onwenselijk is, dan is dat het wel.”  

Het Europees Parlement stemt in Juli in de plenaire vergadering waarschijnlijk of het de onderhandelingen met de raad op basis van deze tekst gaat starten.  

Een overzicht van Marietje Schaake’s werk op de hervorming van het auteursrecht, in het bijzonder op artikel 11 en 13, vind je hier.