Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

D66: Voorlopig akkoord Telecompakket is verwaterd compromis

Marietje
Tot diep in de nacht heeft het Europees Parlement onderhandeld met de Raad en de Commissie over het TelecomPakket, en er is een voorlopig akkoord bereikt. Het Lets Voorzitterschap moet nog formeel akkoord krijgen van de Raad op de punten waarop het aan het Parlement tegemoet kwam. Ook moet nog een aantal technische details worden uitgewerkt. D66-Europarlementariër Marietje Schaake is teleurgesteld dat de eisen van het Europees Parlement op veel punten zijn afgezwakt. Ook is er nog veel onduidelijkheid over hoe het akkoord door toezichthouders zal worden gehandhaafd in de praktijk. Roamingkosten worden niet meteen maar pas in 2017 afgeschaft, en er is onduidelijkheid over de precieze invulling van netneutraliteit. Schaake reageert: "Ondanks alles gaan consumenten er toch op vooruit en is duidelijk dat het blokkeren van toegang tot sites door telecom- en internetaanbieders definitief tot het verleden gaat horen in de hele EU. Ook mag niet gediscrimineerd worden in de doorgifte van sites. Speciale diensten die een snellere verbinding vereisen mogen alleen als het noodzakelijk is anders behandeld worden, en er moet eerlijke concurrentie zijn." "In de onderhandelingen moesten alle partijen water bij de wijn doen. Het is nu zaak om een veel ambitieuzere digitale markt voor Europa te realiseren. Zodat alle barrières in de digitale markt worden weggenomen en Europa een slimme, concurrerende omgeving voor de digitale economie en het open internet realiseert."
Lees hier het voorlopig akkoord. Zie ook: 30-06-2015 Media (Radio 1) – Voorlopig akkoord over roaming en netneutraliteit 26-03-2015 D66: Europese Digitale Markt is luchtkasteel zonder ambitieuze Telecommarkt 12-03-2015 D66: Raad moet positie telecom pakket herzien 04-03-2015 Brede steun D66 brandbrief Telecom Pakket 28-11-2014 D66: Uitstel Telecom Pakket Europa mag geen afstel worden 21-11-2014 Marietje Schaake over de strijd voor netneutraliteit 03-04-2014 D66: Europees Parlement steunt voorstel Schaake voor netneutraliteit in Europese wet On the Mobile