Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

EU heeft cyber-gezant nodig

Persbericht
Marietje

Zojuist nam het Europees Parlement een resolutie aan die de lidstaten oproept beter te gaan samenwerken op het gebied van cyberveiligheid. D66-Europarlementariër Marietje Schaake (D66) is blij met de oproep voor extra investeringen, maar vindt dat is er meer nodig is. De D66’er wil dat er een speciale Cyber-gezant komt. 

Schaake: “Europa moet de tech-revolutie een serieuze plek geven in haar buitenlandbeleid. D66 wil daarom dringend een EU-gezant die ervoor gaat zorgen dat een open en veilig internet centraal komt te staan in het Europese veiligheids- en handelsbeleid. In de Europese diplomatie wordt cyberveiligheid nog steeds te vaak achtergesteld. Dat moet snel veranderen.”  

Daders cyberaanvallen identificeren

De resolutie roept EU-landen op om meer te investeren in forensische experts die kunnen achterhalen wie er achter een cyberaanval zit. Schaake had hierop aangedrongen.  

Schaake: “Een jaar na de NotPetya-aanval weten we nog steeds niet wie erachter zat. Lidstaten beschikken over te weinig forensische expertise om dat uit te zoeken. We kunnen toch niet altijd afhankelijk blijven van de Verenigde Staten en de Britten om daarachter te komen? Europese landen moeten zelf die know-how in huis hebben. Daar zijn extra investering voor nodig.”  

In Februari stelde Schaake een parlementaire vraag aan de Europese Raad van Ministers over de verantwoordelijke achter de NotPetya aanval, die 64 landen trof. De vraag is nog steeds onbeantwoord ondanks het verstrijken van de antwoordtermijn.