Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

Europa heeft digitale handelsstrategie nodig

Persbericht
Marietje

Vandaag keurde de handelscommissie van het Europees Parlement het initiatiefrapport van D66-Europarlementarier Marietje Schaake goed. Hierin roept Schaake op tot een nieuwe Europese digitale handelsstrategie.  

Schaake: “Europa kan niet aan de zijlijn blijven staan wanneer bedrijven en andere landen de regels voor digitale handel vormgeven. Het Chinese handelsplatform Alibaba stelt op dit moment al virtuele vrijhandelszones voor en NAFTA-landen onderhandelen over digitale handelshoofdstukken in NAFTA 2.0. We hebben geen tijd te verliezen.”    

Digitaal protectionisme

De digitalisering van de handel biedt veel kansen, maar ook mogelijkheden voor nieuwe handelsbarrières. Schaake: "Nieuwe handelsdrempels die Europese bedrijven verplichten om servers op te zetten in het buitenland of hen dwingen om de broncodes van hun software over te maken moeten we voorkomen in handelsakkoorden. Voor digitaal protectionisme moet geen plaats meer zijn."    

Databescherming

Onze nieuwe economie draait steeds meer op data. Toch is de Europese Commissie er na een jaar van interne discussies nog altijd niet in geslaagd om het vrij verkeer van data te bespreken in handelsonderhandelingen. Schaake: "Na veel overleg hebben Europese partijen vandaag een duidelijke oproep gedaan om dataprotectionisme aan te pakken zonder onze privacystandaarden op te geven.”   

Digitale rechten

Schaake is ervan overtuigd dat de Europese Unie een unieke kans heeft om digitale rechten in handelsakkoorden te promoten en veilig te stellen. Op die manier kunnen we de rechtsstaat online beter beschermen. Schaake: "Handelsakkoorden kunnen digitale rechten verbeteren door provisies aan te nemen over netneutraliteit, datalokalisatie, encryptie en de aansprakelijkheid van digitale tussenpersonen. Op die manier kunnen we de vrijheid van meningsuiting online een steuntje in de rug geven.”