Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

Europarlement is kritisch over nieuwe copyrightwetgeving

NOS
Marietje

Het Europarlement zet een streep door onderhandelingen met EU-lidstaten over nieuwe auteursrechtwetgeving. Dat betekent dat de wetgeving, waarover veel discussie is, nog kan worden aangepast.

De Europese Commissie wil onder meer dat websites in sommige gevallen gaan betalen als ze nieuws van andere uitgevers overnemen. Ook moeten websites waar gebruikers bestanden kunnen uploaden meer maatregelen nemen tegen auteursrechtschending, of een vergoeding betalen.

Tijdens een stemming vanmiddag steunden 278 Europarlementariƫrs het starten van de onderhandelingen, maar een meerderheid van 318 parlementariƫrs stemde tegen.

Compensatie

Volgens critici leiden de plannen tot een minder vrij internet en minder concurrentie, omdat vooral grote platforms als Google en Facebook in staat zouden zijn om maatregelen te treffen of te betalen. Voor start-ups en kleinere bedrijven zou dat moeilijker zijn.

De Europese Commissie en andere voorstanders voeren aan dat auteursrechthebbenden, zoals muzikanten en uitgevers van kranten, recht hebben op eerlijke compensatie. Nu zou auteursrechtelijk beschermd werk te vaak zonder toestemming en vergoeding worden gebruikt.

30.000 artiesten, onder wie oud-Beatle Paul McCartney, verklaarden zich voorstander van de wetgeving. Wikipedia ging in een aantal landen juist op zwart, uit protest tegen de voorgestelde wetgeving. In Nederland is Wikipedia nog gewoon te bereiken.

Stemming

In eerste instantie schaarde een subcommissie van het Europarlement zich wel al achter de voorgestelde wetgeving. Als het Europarlement dat ook had gedaan, konden onderhandelingen tussen de Europese Commissie en de EU-lidstaten beginnen.

Uiteindelijk had het Europarlement dan wel nog moeten stemmen over de definitieve tekst. "Maar dan is de drempel een stuk hoger om de tekst weg te stemmen", zegt Europarlementariƫr Marietje Schaake van D66, zelf tegenstander. Nu kunnen tegenstanders van de wetgeving nog proberen om de inhoud ervan aan te passen met amendementen.