Europees Parlement legt smokkel cultuurschatten aan banden

Persbericht
Marietje

Zojuist stemde het Europees Parlement in met wetgeving die de handel in gestolen cultuurschatten aan banden moet leggen. D66 Europarlementariër Marietje Schaake, die de nieuwe regels namens de liberalen onderhandelde, is blij dat de EU maatregelen neemt die niet alleen wereldwijd cultureel erfgoed beschermen maar ook het financieren van terrorisme tegengaan. 

Schaake: “Jaarlijks gaat in de smokkelmarkt van gestolen cultuurschatten bijna 150 miljoen euro om. Dat maakt het een belangrijke inkomstenbron voor terroristische groepen. Het is essentieel dat we voorkomen dat Europese handelaren of consumenten door het importeren van geroofde goederen uit landen als Syrië indirect bijdragen aan de vernietiging van cultureel erfgoed of aan de financiering van moordmachines zoals IS." 

"Tegelijkertijd willen we Europese importeurs niet overbelasten met teveel ingewikkelde nieuwe regels. Daarom zorgde het Parlement ervoor dat de nieuwe wetgeving voortbouwt op regels die al bestaan voor de export van culturele goederen, dat importeurs goederen digitaal kunnen declareren, musea en beurzen kunst kunnen blijven uitwisselen voor tentoonstellingen en dat een onderscheid gemaakt wordt tussen goederen die meer of minder risico lopen." 

Genocide

Onlangs oordeelde het internationaal strafhof dat het vernietigen van cultureel erfgoed in bepaalde gevallen aangemerkt kan worden als genocide. Volgens Schaake een extra reden om in te grijpen. 

"Deze nieuwe wetgeving laat nogmaals zien dat ons handelsbeleid veel breder is dan het openbreken van nieuwe markten. Juist door soms handel te beperken verdedigt Europa wereldwijd mensenrechten. Al eerder deden we dat op het gebied van martelwerktuigen, en conflictmineralen. De regels die we vandaag aannamen, onderstrepen nogmaals de op waarden gebaseerde handelsagenda van Europa. Daarnaast sturen we een duidelijk signaal dat ook cultuur een mensenrecht is waar Europa zich voor blijft inzetten."