Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

Lezing en debat over de verkiezingen in Kenia

27 sep 2020

Op 7 december (vanaf 16:00) gaat Marietje Schaake in gesprek met het publiek over haar ervaringen als hoofd van de EU-verkiezingswaarnemingsmissie in Kenia en haar visie op waarnemingsmissies in het algemeen.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de directie Sub-Sahara Afrika van het ministerie van Buitenlandse Zaken en is vrij toegankelijk voor alle geinteresseerden. Aanmelden graag via: daf@minbuza.nl

Locatie: Leiden University Campus Den Haag, Turfmarkt 99, Den Haag