Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

Maak rechtsstaat en mensenrechten kern toekomstige EU-Turkije relatie

Persbericht
Marietje

Het Europees Parlement debatteert om 15:00 uur over het jaarlijkse 'voortgangsrapport over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie'. Donderdag om 12:30 uur wordt over het rapport gestemd. 

D66-Europarlementariër Marietje Schaake: 

"De relatie tussen de EU en Turkije holt achteruit. D66 uit al jaren grote kritiek en ongerustheid over de rechtsstaat, persvrijheid en democratie in Turkije. Die zorgen zijn het afgelopen jaar alleen maar toegenomen. Als de grondwetswijzigingen die tijdens het referendum met een kleine meerderheid zijn aangenomen onveranderd worden doorgevoerd, betekent dat het definitieve einde van het toetredingsproces van Turkije tot de EU. Het Europees Parlement is daarover glashelder, terwijl de Europese Commissie en de Raad van Ministers liever samenwerken met president Erdogan en zwijgen over de grote problemen in Turkije.” 

Mensenrechten

Hoewel de toetredingsonderhandelingen effectief al bevroren zijn, zal de Europese Unie moeten blijven samenwerken met Turkije als belangrijk buurland. Schaake: “Samenwerking op het gebied van handel, veiligheid, asiel en migratie is essentieel. Maar voor de vele mensen in Turkije die zich grote zorgen maken over de toekomst van hun land is het buitengewoon belangrijk dat de EU ook democratisering, mensenrechten en vrijheden tot kern maakt van elke toekomstige relatie.”

Het Europees Parlement riep vorig jaar al op tot het bevriezen van de onderhandelingen totdat het respect voor mensenrechten en de rechtsstaat zou zijn hersteld.

Het debat is straks te volgen via de livestream.