Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

Moment van de waarheid voor Europees handelsbeleid

Persbericht
Marietje

Moment van de waarheid voor Europees handelsbeleid

D66-Europarlementariër Marietje Schaake noemt het mislukken gesprekken met Wallonië over het handelsverdrag met Canada een blamage voor de EU. CETA zou aanstaande donderdag officieel getekend worden door EU-leiders en de Canadese premier Trudeau. Schaake: "Het is ongelofelijk dat nationale politiek een wig drijft in het Europees handelsbeleid. We zijn getuige van beschamend politiek opportunisme, toen de Waalse Socialisten onderdeel waren van de federale Belgische regering gaven ze groen licht voor de onderhandelingen. CETA is een goed verdrag, en samenwerken met Canada is vooral cruciaal voor onze rol op het wereldtoneel. Samen kunnen we werken aan hogere standaarden als basis voor handel op basis van regels. Geen enkel ander land kan de Europese Unie nog serieus nemen als onderhandelingspartner als we zelfs met Canada geen verdrag kunnen sluiten. In dat licht is de Waalse houding echt onbegrijpelijk.”

Ondermijning interne markt

Dit is het moment van de waarheid voor de nationale regeringen. Schaake: "Wanneer de nationale regeringsleiders niet staan voor handel op Europees niveau en het Lissabon verdrag, wordt de interne markt ondermijnd. Het idee dat je als blok afspraken maakt met derde landen geeft ons de beste onderhandelingspositie. Als lidstaten hier niet voor willen staan moeten ze daarvoor uitkomen en de gevolgen van een zwakker Europa accepteren. Of er worden geen afspraken meer gemaakt door de EU terwijl andere landen wel deals sluiten. Daardoor verzwakt de concurrentiepositie van de EU. Als handel door lidstaten individueel wordt onderhandeld gaan landen met elkaar concurreren en zullen we pas echt zien wat een race naar de bodem is. Dat moet voorkomen worden."

Wereldwijde standaard

Het doel van CETA is dat Europa en Canada onderling en samen kunnen werken aan het verhogen van wereldwijde standaarden en het versterken van op regels gebaseerde handel. Schaake: "Opkomende economieën zoals China en de Golfstaten hebben totaal andere ideeën over de bescherming van mens, dier en milieu. Juist door samen te werken met Canada kunnen we het goede voorbeeld geven en onze waarden vastleggen in een verdragstekst. CETA is ook de enige manier waarop we kunnen werken aan de modernisering en hervorming van het omstreden investeringsbeschermingsmechanisme ISDS. Lidstaten hebben 1300 van dat soort clausules en die moeten worden aangepast. CETA zet een stap richting een transparant, eerlijk en legitiem internationaal hof voor dit soort zaken. De 'nee'-roepers, inclusief de Waalse regering, hebben geen enkele oplossing voor al die ISDS mechanismen die er al zijn."

Lees hier meer over CETA en de voordelen van het verdrag.