Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

Parlementaire vraag: De regulering van netneutraliteit en het gebruik van Deep Packet Inspection

Marietje

Parlementaire vragen

26 mei 2011 E-005159/2011   Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie Artikel 117 van het Reglement Marietje Schaake (ALDE) en Sophia in 't Veld (ALDE)  Betreft: De regulering van netneutraliteit en het gebruik van Deep Packet Inspection   De Nederlandse telecomaanbieder KPN heeft onlangs aangekondigd dat het gebruikers wil laten betalen voor het gebruik van diensten als Skype en Whatsapp(1). De reden die hiervoor wordt gegeven is dat het bedrijfsmodel van KPN, dat is gebaseerd op het in rekening brengen van kosten voor telefoongesprekken en sms-berichten, niet kan concurreren met de gratis alternatieven. Het besluit van KPN om concurrerende onlinediensten voor zijn consumenten te blokkeren, maakt deel uit van een trend onder Europese telecomaanbieders. Bedrijven als Telefonica, T-mobile Orange en Vodafone blokkeren het gebruik van diensten als Skype al op hun netwerken. KPN gebruikt bovendien de technologie Deep Packet Inspection (DPI) van het Franse bedrijf Alcatel-Lucent om in de gaten te houden welke applicaties via het KPN-netwerk worden gebruikt(2). De beslissing van KPN om kosten in rekening te brengen voor het gebruik van bepaalde internetapplicaties staat in scherp contrast met de beginselen van netneutraliteit, die onlangs door de Commissie zijn vastgelegd in COM(2011)0222 van 19 april 2011. Nationale of Europese regelgevende instanties zijn mogelijk niet in staat netneutraliteit voor consumenten te waarborgen, omdat telecomaanbieders wellicht niet altijd blijven beschikken over aanzienlijke machtsposities in de markt voor mobiele data. Bovendien is het niet waarschijnlijk dat alle consumenten zullen overstappen naar een andere aanbieder vanwege deze inperking van hun internetervaring, zelfs als de aanbieders open zijn over hun werkwijze met betrekking tot het blokkeren van internetdiensten. 1. Is de Commissie het ermee eens dat KPN het beginsel van netneutraliteit schendt door kosten in rekening te brengen voor bepaalde internetdiensten? Zo niet, waarom niet? 2. Is de Commissie het ermee eens dat er onvoldoende voorschriften zijn om de beginselen van netneutraliteit te handhaven voor alle internetgebruikers? Zo niet, waarom niet? 3. Wat gaat de Commissie doen om een eind te maken aan de trend van telecomaanbieders die concurrerende diensten blokkeren voor hun gebruikers? 4. Overweegt de Commissie netneutraliteit ex ante te reguleren, zoals wordt gesuggereerd in de conclusie van COM(2011)0222? 5. Is de Commissie het ermee eens dat het gebruik van DPI-technologie een schending is van verschillende fundamentele mensenrechten, toepasselijke Europese regels met betrekking tot gegevensbescherming en de privacy, en dan met name van Richtlijn 94/46/EG en mogelijk artikel 3 van het internationaal erkende Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken? (1) http://www.nu.nl/internet/2498071/kpn-gaat-mobiele-diensten-blokkeren.html. (2) http://www.engadget.com/2011/05/12/dutch-telco-kpn-using-deep-packet-inspection-to-monitor-mobile-c. Klik hier voor het antwoord.