Parlementaire vraag: Vaststelling prijzen kunstvoorwerpen in Turkije

Marietje

Parlementaire vragen

22 maart 2012 E-003115/2012 Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie Artikel 117 van het Reglement Marietje Schaake (ALDE) Betreft: Vaststelling prijzen kunstvoorwerpen in Turkije Turkije heeft naar verluidt(1) maatregelen genomen waarmee het mogelijk wordt cultuurobjecten in de toekomst te verkopen als ze niet door musea worden benut. Het Turkse ministerie voor cultuur en toerisme heeft de nieuwe wet verdedigd als poging om het beheer van oude kunstvoorwerpen te verbeteren, maar tegenstanders vrezen dat de wet ertoe zal leiden dat de financiële waarde van kunstobjecten boven hun historische waarde komt te staan. 1. De EU verwacht van Turkije als kandidaat-lidstaat dat het land het culturele erfgoed van Europa bevordert en beschermt. Is de Commissie op de hoogte van de genomen maatregelen? Is zij het er niet mee eens dat de wijziging van de wetgeving ongelukkig is, vooral gezien in het licht van het toenemende aantal diefstallen van kunstvoorwerpen uit Turkse moskeeën en musea(2)? 2. Volgens het antwoord van de Commissie op vraag E-010719/2011(3) voorziet het EU-programma voor Turkije in financiële bijstand ten bedrage van 10 miljoen euro voor de aanpak van een duurzaam beheer van cultureel erfgoed. Is een deel van deze steun gericht op het intomen van de handel in oude kunstvoorwerpen? Zo neen, waarom niet? Stroken de door de Turkse regering genomen maatregelen met het hulpprogramma en met de waarden en het acquis communautaire van de EU? 3. Wat voor follow-up maatregelen overweegt de Commissie ter verbetering van de bescherming van het cultureel erfgoed en van kunstvoorwerpen in Turkije? Welke aanbevelingen zal de Commissie Turkije doen? (1) http://www.todayszaman.com/news-272221-controversy-over-price-tagging-of--artifacts-continues.html (2) http://www.eurasianet.org/node/64800 (3) http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-010719&language=EN