Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

Presidentschap Trump eist verenigd en sterk Europa

Persbericht
Marietje

D66-Europarlementariërs Sophie in ’t Veld en Marietje Schaake reageren op de verkiezing van Donald Trump:

Schaake (Vicevoorzitter van de delegatie voor relaties met de VS in het Europees Parlement):

"Amerikanen hebben gekozen na een van de meest negatieve en polariserende campagnes ooit. De diepe verdeeldheid zal nu moeten worden overbrugd. Deze uitslag is een grote afrekening met de status quo, maar ook met een aantal fundamentele principes die we koesteren. Dit leidt tot grote onzekerheid. Tijdens de campagne beloofde Trump essentiële veranderingen in relatie tot Europa. Op het gebied van veiligheid en NAVO maar ook handel heeft de verkiezing van Trump grote gevolgen. Amerikaans nationalisme en protectionisme zullen voor ons in Europa direct effect hebben."

"Los van de vraag welke veranderingen Trump in de praktijk zal brengen, zullen Europese leiders met prioriteit moeten werken aan het garanderen van veiligheid. Afhankelijkheid van de VS onder Trump is onverantwoord, zeker als de VS artikel 5 van het NAVO niet zal handhaven. Europese leiders moeten hun onenigheden overbruggen om te zorgen dat de lidstaten gezamenlijk een rol van betekenis kunnen spelen op het wereldtoneel, ook zonder de VS als dat nodig blijkt. De economische gevolgen van protectionisme zullen over langere termijn pas echt zichtbaar worden maar hebben voor een belangrijke handelspartners in Europa zoals Nederland ongetwijfeld negatieve impact."

In ’t Veld (D66-delegatieleider in het Europees Parlement):

"De teleurstelling over de uitkomst van deze verkiezing is heel groot. Helaas heeft Amerika gekozen voor een kandidaat die mensen en de wereld verdeelt. Nu meer dan ooit moeten we vechten voor alles waar we voor staan: gelijke rechten, emancipatie en democratie. In deze snel veranderende wereld met grote uitdagingen zoals terreur en klimaatverandering moeten we samenwerken. Europa moet met een stem spreken, in Europa maar vooral op het wereldtoneel. Het wordt tijd dat Europese leiders hun verantwoordelijkheid nemen op alle fronten."