Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

Reactie op verkiezingen in Egypte

Persbericht
Marietje

Vandaag eindigen de presidentsverkiezingen in Egypte. De Egyptische bevolking mocht drie dagen stemmen. Media berichten over intimidatie en omkoping van kiezers.  

D66-Europarlementariër Marietje Schaake reageert: “Deze verkiezing is een schijnvertoning. Er was maar één echte kandidaat, en dat was de huidige president Abdel Fattah al-Sisi. De precieze cijfers moeten nog volgen, maar de lage opkomst, vooral onder jongeren, bevestigt opnieuw de grote onvrede onder de bevolking die stelstelmatig wordt onderdrukt.”  

Schaake vervolgt: “Ondanks de zeer zorgwekkende ontwikkelingen in Egypte, houden de Europese Commissie en de lidstaten zich stil over deze strategische partner. Dat is onacceptabel. De EU moet consequenties verbinden aan de onhoudbare situatie, bijvoorbeeld door financiële en diplomatieke steun op te schorten.”  

In februari nam het Europees Parlement op initiatief van Schaake een resolutie aan waarin het Europees Parlement EU-buitenlandchef Mogherini met klem opriep de mensenrechtenschendingen te veroordelen.