Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

Sancties nodig om straffeloosheid van cyberaanvallen tegen te gaan

Persbericht
Marietje

Vandaag steunde de Europese Raad nog niet expliciet in met een Nederlands-Brits voorstel om daders van cyberaanvallen Europese sancties te kunnen opleggen.  

D66-Europarlementarier Marietje Schaake: "Dit is een gemiste kans. Jaar na jaar zien we het aantal hackpogingen en cyberaanvallen door buitenlandse staten stijgen. Als we die trend willen stoppen dan is een uitbreiding van de Europese sanctiemogelijkheden cruciaal. Nu hebben Europese landen quasi geen juridische opties om de daders van dergelijke aanvallen aan te pakken. Dat werkt straffeloosheid en de frequentie van die aanvallen in de hand. Sommige EU lidstaten zijn blijkbaar bereid om dat risico nog langer te nemen. We kunnen het ons niet veroorloven om nog langer te wachten.”  

Verkiezingen veilig stellen  

Schaake is lid van de Global Commission on the Stability of Cyberspace, die landen opriep om er zich toe te verbinden geen cyberaanvallen uit te voeren op de technische infrastructuur die nodig is om verkiezingen te organiseren. De regeringen van Nederland, Frankrijk en Estland ondersteunen het werk van de Commissie.  

Schaake: "Buitenlandse inmenging in democratische verkiezingen moet consequenties hebben. Sancties kunnen hier ook weer een middel zijn om onze vijanden af te schrikken. Zonder een krachtig Europees antwoord zullen cyberaanvallen worden voortgezet en verliezen we onze geloofwaardigheid”.