Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

​Schaake wil meer geld voor blockchain onderzoek

Persbericht
Marietje

Op initiatief van D66-Europarlementariër Marietje Schaake wil het Europees Parlement 1 miljoen euro vrijmaken in het EU-budget om onderzoek naar niet-commerciële blockchaintoepassingen te stimuleren. Het Europees Parlement stemde over de Europese begroting voor het jaar 2018.  

D66-Europarlementariër Marietje Schaake: “Banken en bedrijven investeren met name in blockchaintoepassingen die een commerciële toekomst hebben, bijvoorbeeld in de financiële sector. Maar we kunnen de blockchain ook goed gebruiken om bijvoorbeeld corruptie te voorkomen of om transparantie rondom handelstransacties te vergroten.”  

Een blockchain, of Distributed Ledger Technology, is te vergelijken met een gedistribueerd logboek om transacties tussen personen veilig en transparant in vast te leggen. De technologie is het meest bekend als de achterliggende technologie van de virtuele Bitcoin munt. Schaake. “Er is momenteel veel aandacht voor blockchain, maar er zijn nog maar weinig concrete toepassingen. Investeren in onderzoek is dus heel hard nodig. Europese start-ups en andere innovatieve bedrijven verdienen daarom wat D66 betreft een steuntje in de rug.”  

Op basis van het resultaat van de stemming onderhandelt het parlement nu verder met de Europese Raad over het budget van de Europese Unie. Het originele amendement 1741 dat werd aangenomen vind je hier op pagina 146-147.