Deze website is een overzicht van het werk van Marietje Schaake in het Europees Parlement tussen 2009 en 2019. Marietje is bereikbaar via marietje.schaake@ep.europa.eu

Zes voorstellen om het internet veiliger te maken

Persbericht
Marietje

Vandaag lanceerde de Global Commission on the Stability of Cyberspace (GCSC) 6 normen die cruciaal zijn om de stabiliteit van het internet te promoten.  De normen worden op maandag 12 november voorgesteld in de marge van het Paris Peace Forum, een initiatief van de Franse president Macron. De Commissie roept staten onder meer op om verantwoordelijk om te gaan met zwakheden in software en verzet zich tegen hack back acties van privébedrijven.  

D66 Europarlementariër Marietje Schaake: "We mogen niet wennen aan nieuws over hacks, cyberaanvallen en datalekken. Deze voorstellen zetten de verantwoordelijkheden voor staten en bedrijven op scherp. Ze vormen hopelijk de aanzet voor bindende normen op langere termijn. Zonder dergelijke maatregelen komt het open internet zoals we dat kennen in het gedrang. "  

De GCSC wordt geleidt door de Estse ex-minister van Buitenlandse zaken Marina Kaljurand en werd geïnitieerd door het Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken. Schaake is een van de 25 commissarissen. Andere leden zijn onder meer Michael Chertoff, ex Secretary of the U.S. Department of Homeland Security, en  Latha Redy, ex Deputy National Security Adviser van India.  

De zes normen zijn hier te lezen. Eerder riep de Commissie al staten op om de integriteit van verkiezingen te respecteren.